Jubileum prof. Trnovca

Začiatkom júla 2022 mal náš kolega, vedec, pedagóg a priateľ prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti mu chceme poďakovať za jeho prácu na národnej aj medzinárodnej vedeckej scéne a za jeho celoživotnú oddanosť vede. K jeho jubileu mu prajeme veľa zdravia a životného optimizmu. 

Termíny zápisov – akademický rok 2022/2023

Denná forma Verejné zdravotníctvo – bakalárske štúdium 1. ročník 9.00 h 5. 9. 2022 Poslucháreň B- 334 2. ročník 11.00 h 5. 9. 2022 Poslucháreň B- 333 3. ročník 13.00 h 5. 9. 2022 Poslucháreň B- 333 Verejné zdravotníctvo – magisterské štúdium 1. ročník 9.00 h 6. 9. 2022 Poslucháreň B- 333 2. ročník 11.00…