Subkatedra fyzioterapie pohybového systému

Vedúca subkatedry:

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

kontakt: meno.priezvisko@szu.sk
telefón: 02/59 370 464

Členovia subkatedry:

  • PhDr. Daniela Čunčíková, PhD.
  • PhDr. Dušan Dragúň
  • Mgr. Marta Poláková

Hlavné poslanie a činnosť subkatedry:

Subkatedra fyzioterapie pohybového systému zabezpečuje, v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z., ďalšie vzdelávanie fyzioterapeutov v akreditovaných špecializačných odboroch:

  • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému (odborný garant PhDr. Jana Havlová, PhD.)
  • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému (odborný garant PhDr. Dušan Dragúň)
  • fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja (odborný garant doc. PhD. Elena Žiaková, PhD.)

a akreditovaných certifikovaných pracovných činnostiach:

  • reflexná terapia podľa Vojtu (odborný garant PhDr. Daniela Čunčíková, PhD.)
  • techniky terapie lymfedému (odborný garant Mgr. Marta Poláková)
  • mobilizačné techniky (odborný garant PhDr. Dušan Dragúň)

Študijná referentka – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463