ŠTUDENT

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je monotematicky zameraná na výchovu a vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch. Ponúka najširšie spektrum akreditovaných študijných programov vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa na Slovensku, ako aj doktorandský – 3. stupeň študijného programu ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie.

Študijné oddelenie fakulty pre vysokoškolské štúdium

Korešpondenčná adresa:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Limbová 12, 833 03 BRATISLAVA

Študijné oddelenia sú organizačne zamerané na vysokoškolské štúdium (denná aj externá forma) a ďalšie vzdelávanie (špecializačné štúdium, certifikačná príprava a doplňujúce pedagogické štúdium). Referentky študijného oddelenia FOaZOŠ nájdete vo výškovej budove SZU.

Stránkové hodiny:

 • Pondelok: 12:30 – 15:00
 • Utorok: nestránkový deň
 • Streda: 9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
 • Štvrtok: 9:00 – 11:30
 • Piatok: nestránkový deň

Pre vybavenie Vašej agendy využívajte stránkové hodiny a kontaktujte výlučne študijnú referentku, ktorá spravuje Váš študijný program.

 • Iveta Baňáková, B-590, +412 2 59 370 475, meno.priezvisko@szu.sk
  Urgentná zdravotná starostlivosť – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky
  Rádiologická technika – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky
  Dentálna hygiena – Bc., externá forma, všetky ročníky
 • Jessica Kalivodová, B-592, +421 2 59 370 177, meno.priezvisko@szu.sk
  Ošetrovateľstvo – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky, Mgr., externá forma, všetky ročníky
  Fyziologická a klinická výživa – Bc., externá forma, všetky ročníky
 • Renáta Mátéová, B-589, +421 2 59 370 918, meno.priezvisko@szu.sk
  Pôrodná asistencia – Bc., denná forma, všetky ročníky
  Fyzioterapia – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky, Mgr., externá forma, všetky ročníky