Študentská vedecká odborná činnosť

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje samostatnú vedeckú / odbornú prácu študenta nad rámec povinností vyplývajúcich z plnenia študijného programu. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce študentov Fakulty ošetrovateľstva a  zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity prebieha Študentská vedecká odborná činnosť od akademického roku 2004/2005.

Študentská vedecká odborná činnosť sa riadi podľa zásad ŠVOČ (2018)

Dôležité termíny v aktuálnom akademickom roku (TU)

Témy ŠVOČ v aktuálnom akademickom roku (TU)

Názov dokumentuNaposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentuNaposledy upravené Stiahnuť

No files found in this folder.

  • Zásady študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (PDF)
  • Prihláška (DOCPDF)
  • Štruktúra a formálne náležitosti práce ŠVOČ (PDF)
  • Licenčná zmluva (DOCPDF)
  • Oponentský posudok ŠVOČ (DOCPDF)

Aktualizované: 18.10.2022
Zodpovedný – dekanát FOaZOŠ