Študentská vedecká odborná činnosť

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje samostatnú vedeckú / odbornú prácu študenta nad rámec povinností vyplývajúcich z plnenia študijného programu. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce študentov Fakulty ošetrovateľstva a  zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity prebieha Študentská vedecká odborná činnosť od akademického roku 2004/2005.

Študentská vedecká odborná činnosť sa riadi podľa zásad ŠVOČ (2018)

Dôležité termíny v aktuálnom akademickom roku (TU)

Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
Názov dokumentu Naposledy upravené Stiahnuť
02-06-2022 7:00 Stiahnuť
22-12-2021 10:20 Stiahnuť
22-12-2020 10:15 Stiahnuť
22-12-2019 10:14 Stiahnuť
22-12-2018 10:14 Stiahnuť
22-12-2017 10:14 Stiahnuť
22-12-2016 10:13 Stiahnuť
22-12-2015 10:13 Stiahnuť
22-12-2014 10:12 Stiahnuť
22-12-2013 10:11 Stiahnuť
22-12-2012 10:10 Stiahnuť
22-12-2011 10:10 Stiahnuť
22-12-2010 10:09 Stiahnuť
22-12-2008 10:09 Stiahnuť
22-12-2007 10:08 Stiahnuť
22-12-2006 10:08 Stiahnuť
22-12-2005 10:06 Stiahnuť
  • Zásady študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (PDF)
  • Prihláška (DOCPDF)
  • Štruktúra a formálne náležitosti práce ŠVOČ (PDF)
  • Licenčná zmluva (DOCPDF)
  • Oponentský posudok ŠVOČ (DOCPDF)

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát FOaZOŠ