Doplňujúce skúšky pre nelekárske zdravotnícke povolania

Termíny konania doplňujúcej skúšky

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania: sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, rádiologický technik, nutričný terapeut a dentálna hygienička v kalendárnom roku 2023: 14. marca 2023, 13. júna 2023, 3. októbra 2023 a 5. decembra 2023

Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolanie (otázky k ústnej časti a odporúčaná literatúra):