Doplňujúce skúšky pre nelekárske zdravotnícke povolania

Termíny konania doplňujúcej skúšky

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania: sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, rádiologický technik, nutričný terapeut a dentálna hygienička v kalendárnom roku 2024: 12. marca 2024, 18. júna 2024, 8. októbra 2024 a 3. decembra 2024.

Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolanie (otázky k ústnej časti a odporúčaná literatúra):

Aktualizované 21.2.2024 (doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.)