ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných zdravotníckych škôl sa riadi Zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení.

Uchádzač môže byť zaradený do doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných zdravotníckych predmetov vyučovaných v zdravotníckych odboroch vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na základe žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia (DOCx).

Termín podania žiadosti o zaradenie do doplňujúceho pedagogického štúdia, vrátane predpísaných príloh, pre akademický rok 2022/2023 je do 30. júna 2023 – rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty/podateľne SZU.

Doplňujúce pedagogické štúdium je ukončované záverečnou skúškou v termíne, ktorý určuje fakulta.

Pedagogický zamestnanec vykonáva I. alebo II. atestáciu na základe predloženia žiadosti o vykonanie I. alebo II. atestácie (Doc).

ŠTUDIJNÁ REFERENTKA

Mgr. Zlata Ďuran Bašták, B-481, +421 2 59 370 461, zlata.bastak@szu.sk