Akademické a samosprávne orgány

Členovia Rady kvality

Predseda:

 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Členovia zamestnaneckej časti:

 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
 • Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH
 • Mgr. Nina Kotlebová, PhD.
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

Členovia študentskej časti:

 • Michal Baranovič
 • Naďa Nichtová
 • Henrieta Slezáková
 • Viktória Kolodzeiová

Členovia zainteresovaných strán:

 • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
 • Mgr. Lucia Chromíková, PhD.
 • PhDr. Iveta Koperová, MPH

Vedecká rada (2022-2026)

Interní členovia:

Predseda
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Podpredseda
 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
Tajomník
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 • prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 • prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Externí členovia:

 • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
 • doc. MUDr. Andrea Kálavská, PhD.
 • PhDr.. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

Kolégium dekana

 • Mgr. Júlia Babincová, PhD., MPH
 • Ing. Jozef Baláž, PhD.
 • Ing. Igor Gomola, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová, MPH
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
 • PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.