Ústav ochrany zdravia

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
prednosta ústavu
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
Konzultačné hodiny prodekana: Pondelok, Streda 09:30-11:00 hod.
Konzultačné hodiny prednostu ústavu: Pondelok, Streda 08:00-09:30 hod.
Miestnosť: B-307, tel. číslo: +421 2 59370 553
e-mail: matej.mucska@szu.sk

Pracovníci pedagogického útvaru

 • PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH – odborný asistent
  Konzultačné hodiny: Utorok, Streda 09:30-11:30 hod
  Miestnosť: B-308, tel. číslo: +4212/59370 827
  Email: juraj.tihanyi@szu.sk
 • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH – prodekan pre praktickú výučbu
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Miestnosť: B-308
  tel. číslo: +421 2 59370 577
  E-mail: jan.mikas@szu.sk
 • Mgr. Andrej Vyskoč, PhD. – odborný asistent
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Miestnosť: B-308
  tel. číslo: +421 2 59370 577
  E-mail: andrej.vyskoc@szu.sk
  prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. – univerzitný profesor
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Miestnosť: B-308
  tel. číslo: +421 2 59370 577
  E-mail: cyril.klement@szu.sk

Aktualizované 30.05.2023 (admin)