Ústav pracovnej zdravotnej služby

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
prednosta ústavu
dekanka fakulty
Tel. č.: +421 2 59 370 250
E-mail: stefania.moricova@szu.sk
Miestnosť: A1-123
Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 – 12:00

Pracovníci pedagogického útvaru

  • RNDr. Anna Fialová, PhD. – odborný asistent
    Tel. č.: +421 2 59 370 563
    E-mail: anna.fialova@szu.sk
    Miestnosť: B-306
    Konzultačné hodiny: Utorok 10:00 – 12:00

Aktualizované 30.05.2023 (admin)