Akreditované študijné odbory špecializačného štúdia FVZ SZU

Verejné zdravotníctvo

Špecializačné štúdium:

  • Zdravotnícke povolanie: lekár

Epidemiológia

Špecializačné štúdium:

  • Zdravotnícke povolanie: lekár

Zdravie pri práci

Špecializačné štúdium:

Ústav pracovnej zdravotnej služby

RNDr. Anna Fialová, PhD.
e-mail: anna.fialova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 563

Platnosť akreditácie: od 22.02.2021 do 22.02.2026
Minimálny štandard pre príslušné špecializačné štúdium Osobitné vydanie štandardy pre ďalšie vzdelávanie z 15.decembra 2022, Ročník 70
Termíny skúšok:
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: 10.05.2024
Obhajoby špecializačných prác: 19.06.2024
Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávaniaPedagogický odbor SZU

Kontakt na pedagogický útvar:

Mgr. Mária Hrabčáková
e-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
tel. +421 947 924 189

Vzdelávacie aktivity

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Špecializačné štúdium:

Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH  
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 561

Kontaktná osoba:

PhDr. Antónia Holičová, MPH
e-mail: antonia.holicova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 572

Garant špecializačného štúdia:

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
e-mail: stefania.moricova@szu.sk

Platnosť akreditácie: od 23.03.2021 do 23.03.2026
Minimálny štandard pre príslušné špecializačné štúdium Osobitné vydanie štandardy pre ďalšie vzdelávanie z 15.decembra 2022, Ročník 70
Termíny skúšok:
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: 30.06.2024
Záverečný test: 25.04.2024, Náhradný termín: 9.05.2024
Obhajoby špecializačných prác: 8., 9.,10.10.2024
Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávaniaPedagogický odbor SZU

Kontakt na pedagogický útvar:

Mgr. Mária Hrabčáková
e-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
tel. +421 947 924 189

Vzdelávacie aktivity

Zdravotnícky manažment a financovanie

Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH  
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 561

Kontakt na referentku:

Mgr. Miroslava Seňavová
e-mail: miroslava.senavova@szu.sk
tel. +421 2 59 370 257

Garant špecializačného štúdia:

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
e-mail: katarina.dostalova@szu.sk


Platnosť akreditácie: od 20.4.2021 do 20.4.2026
Minimálny štandard pre príslušné špecializačné štúdium
Termíny skúšok:
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: 30.11.2023
Záverečný test: 30.11. 2023
Obhajoby špecializačných prác: 15.1.2024 a 19.2.2024
Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávaniaPedagogický odbor SZU

Kontakt na pedagogický útvar:

Mgr. Mária Hrabčáková
e-mail: maria.hrabcakova@szu.sk
tel. +421 947 924 189

Vzdelávacie aktivity