ERASMUS+

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú mobilitu za účelom štúdia 2024/2025

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2024/2025.

Záujemcovia o absolvovanie štúdia v zahraničí zašlú vo forme scanu podpísanú prihlášku aj s povinnými prílohami na študijné oddelenie LF SZU:

Mgr. Katarína Miklošová, MSc.
(email: katarina.miklosova@szu.sk) nasledujúce dokumenty:

  • Prihláška
  • CV – v anglickom jazyku
  • Motivačný list – v anglickom jazyku

Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, znalosť cudzieho jazyka, mimoškolské aktivity spojené so štúdiom, informácie obsiahnuté v prihláške. O výsledkoch výberového konania budú študenti informovaní emailom.

Termín podania prihlášky do: 31.03.2024
Termín výberového konania: 29.04.2024 o 9:30, miesto – A 134 LF SZU

Prosíme študentov, aby sa na výberové konanie dostavili osobne.

Zoznam partnerských univerzít pre Všeobecné lekárstvo:

Nemecko

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Maďarsko

Semmelweis University

University of Szeged

Portugalsko

University of Coimbra

Taliansko

 Tor Vergata University of Rome

University of Pavia

University of Bologna

University of Ferrara

Zoznam partnerských univerzít pre Zubné lekárstvo:

Taliansko

University of Brescia

Aktualizované 14.3.2024