ŠTUDENT

Študijné oddelenie fakulty

Study Department Faculty of Medicine

Korešpondenčná adresa:

Lekárska fakulta, Limbová 12, 833 03 BRATISLAVA

Študijné oddelenie nájdete na prvom poschodí č. dv. B 100 – 101  (1st floor, No. B 100 – 101)

Do ďalšieho vzdelávania zaraďuje, prerušuje a vyraďuje Pedagogický odbor. Z tohto dôvodu prosíme kontaktovať Pedagogický odbor, nie Študijné oddelenie LF SZU.

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Stránkové hodiny:

 • Pondelok: 9:00 – 11:00
 • Utorok: 12:00 – 14:00
 • Streda: 9:00 – 11:00
 • Štvrtok: 12:00 – 14:00
 • Piatok: nestránkový deň

Pre vybavenie Vašej agendy využívajte stránkové hodiny a kontaktujte výlučne študijnú referentku, ktorá spravuje Váš študijný program.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Stránkové hodiny:

 • Pondelok: 9:00 – 11:00
 • Utorok: 8:00 – 14:00
 • Streda: 8:00 – 11:00
 • Štvrtok: nestránkový deň
 • Piatok: 9:00 – 11:00

Pre vybavenie Vašej agendy využívajte stránkové hodiny a kontaktujte výlučne študijnú referentku, ktorá spravuje Váš študijný program.

 • Andrea POKORNÁ, +421 2 59 370 364, andrea.pokorna@szu.sk
  prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť, započítanie odbornej zdravotníckej praxe
 • Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ, +421 2 59 370 356, iveta.prevoznakova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity, kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami
 • Ivana LUKÁČOVÁ, +421 2 59 370 560, ivana.lukacova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity, kurzy – Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve, odborné pohovory (nelekárske odbory)
 • Erika TÓTHOVÁ, +421 2 59 370 361, erika.tothova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity – školiace miesta