DOKUMENTY

  • Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
  • Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
  • Členovia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
  • Zápisnice:
    • Zápisnica č. 1 [PDF]
    • Zápisnica č. 2 [PDF]
    • Zápisnica o hlasovani per rollam [PDF]

Aktualizované: 19.09.2023
Zodpovedný – dekanát LF