DOKUMENTY

 • Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
 • Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
 • Členovia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality [PDF]
 • Zápisnice:
  • Zápisnica z 24.4.2023 [PDF]
  • Zápisnica z 15.5.2023 [PDF]
  • Zápisnica z 5.6.2023 [PDF]
  • Zápisnica z 18.10.2023 [PDF]
  • Zápisnica z 28.11.2023 [PDF]
  • Zápisnica z 2.2.2024 [PDF]

Aktualizované 27.2.2024 (Dekanát LF)