DOKUMENTY

  • Výročná správa o činnosti za rok 2021
  • Hodnotenia úrovne LF vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy za rok 2021

Aktualizované: 17.3.2023
Zodpovedný – dekanát LF