Pracoviská Lekárskej fakulty

   DEKANÁT LEKÁRSKEJ FAKULTY
Limbová 12, 833 03 Bratislava, 1. poschodie, A117

 Sekretariát dekana:

Mgr. Zuzana Kovaľ Schery
+421 2 59370 350, dekanat.lf@szu.sk

Ak viete názov pracoviska, môžete použiť vyhľadávanie