Katedra plastickej chirurgie LF SZU

UN Bratislava, nemocnica Ružinov, Ružinovská 6

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
vedúci pedagogického útvaru
Tel.: +421 2 48234554
E-mail: drahomir.palencar@szu.sk
Sekretariát: 
Vilma Porubská

tel.: +421 2 48234867
e-mail: porubska@ru.unb.sk

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM:

Katedra plastickej chirurgie LF SZU v Bratislave zabezpečuje výučbu v rámci chirurgickej propedeutiky pre 3. ročník štúdia všeobecného lekárstva aj zubného lekárstva. Zabezpečuje aj výučbu v rámci všeobecnej chirurgie pre 5. a 6. ročník všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. Pracovníci katedry vedú diplomantov, aj šudentov, ktorí majú záujem o ŠVOČ.

Odporúčaná literatúra: Palenčár D: Základy plastickej chirurgie časť I. (dostupné voľne na webe vo formáte pdf); Grab and Smith: Plastic Surgery, eight edition, Wolters-Kluwer

ĎALŠIE VZDELÁVANIE:

Na Katedre plastickej chirurgie je možné absolvovať školiace akcie pre lekárov na témy: chirurgia ruky, chirurgia prsníka, rekonštrukčná chirurgia.
Link na vzdelávacie aktivity.

Pracovníci katedry: 

  • MUDr. Dušan Híc – asistent