Katedra urgentnej medicíny LF SZU

Life Star Emergency, spol. s r.o., záchranná zdravotná služba; Školiace pracovisko SZU
Limbová 12, 833 37 Bratislava

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
vedúci katedry

tel.: +421  905 448 713
e-mail: viliam.dobias(zavináč)szu.sk

Vážené kolegyne a kolegovia,
vítam Vás na stránke Katedry urgentnej medicíny SZU. V prílohe nájdete najdôležitejšie informácie pre špecializačnú prípravu v odbore. O sprostredkovanie najnovších poznatkov sa spolu so mnou podieľa aj tím nadšencov, ktorí pedagogickú činnosť považujú za poslanie ale zároveň sú aktívni v lekárskej praxi záchranárov a intenzivistov, alebo vo svojej špecializácii. Snažíme sa, aby teória nebola odtrhnutá od dennej praxe, ale zároveň aby nás všetkých spoločne posúvala dopredu.
Vopred ďakujem za podnety a pripomienky. Ak sa Vám niečo nepozdáva, prosím, povedzte to mne (aj anonymne), ak sa Vám páčilo, povedzte to kolegom. Želám Vám, aby ste sa cítili príjemne nielen na web stránke, ale aj počas pobytu na univerzite.
Prosím po zaradení do špecializácie nahlásiť mailovú adresu na zasielanie nepravidelných informácií o novinkách

Pracovníci pedagogického útvaru

Asistenti:

  • MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
  • MUDr. Daniel Csomor
  • MUDr. Branislav Podhoranský
  • MUDr. MIloslav Hanula
  • MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
  • PhDr. Jitka Gurňáková, PhD.

 

V akademickom roku 2023-2024 sú plánované termíny kurzov nasledovne: 16.-20.10.2023, 4.-8.12.2023, 12.-16.2.2024, 13.-17.5.2024
Každý kurz má odlišný program, poradie absolvovania je ľubovoľné, ale nie je možné niektorý kurz vynechať.
Kontrolné dni: 21.10.2023 a 17.2.2024

Každý kto je zaradený do špecializačnej prípravy musí absolvovať každoročne kontrolný deň, kde sa preberá plnenie študijného plánu. Plán si zostavujete po zaradení do špecializácie sami so školiteľom, ktorým je niektorý z vašich nadriadených. Na kontrolný deň sa treba prihlásiť ako na školiacu akciu a zaplatiť poplatok. Výsledok kontroly bude zapísaný do Záznamníka. Kontrolné dni sú plánované dvakrát ročne. Samotná kontrola sa môže uskutočniť aj mimo priestorov SZU (kongres, súťaž) po dohode s vedúcim katedry.

Prihlasovať sa na kurzy treba najneskôr 6 týždňov pred kurzom.

Usmernenie k nácviku techník komunikácie a doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve

1) nácvik techník komunikácie

prvá skupina:

povinné absolvovanie 3-dňového kurzu techník komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí nezískali ešte žiadnu špecializáciu (neplatí pre farmaceutov a uchádzačov o špecializáciu na FVZ a FOZOŠ)

druhá skupina:

absolvovanie 3 hodinového kurzu – Refresh nácviku komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. januárom 2018

2) obnovenie vedomostí v Sociálnom lekárstve

prvá skupina:

povinné absolvovanie 2 dňového kurzu v Sociálnom lekárstve pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí ešte nezískali žiadnu špecializáciu (neplatí pre farmaceutov a uchádzačov o špecializáciu na FVZ a FOZOŠ)

druhá skupina:

absolvovanie 3 hodinového doplnkového kurzu v Sociálnom lekárstve – Refresh  pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí

Keďže v termíne 6.február 2014 až 10. november 2015 bola pozastavená akreditácia v odbore urgentná medicína, predlžuje sa každému zaradenému pred týmto termínom doba prípravy o 20 mesiacov. Toto obdobie sa neráta do špecializačnej prípravy ani na materskom pracovisku (usmernenie MZ SR).

Dokumenty:

Aktualizované 13.11.2023 (doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.)