Katedra zubného lekárstva LF SZU

II, III. poschodie SZU Limbová 14, 833 03 Bratislava

doc. MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
vedúci pedagogického útvaru
tel.: +421 2 593 704 40 
MUDr. Marek Šupler, MPH
zástupca vedúceho pedagogického útvaru
e-mail: marek.supler@szu.sk
Sekretariát:
Odborné asistentky/zdravotné sestry
 • Nikola Danišová
 • Marcela Prvoničová

Tel.: +421 2 59 37 04 40, e-mail: katedra.stomatologie@szu.sk

Katedra zubného lekárstva zabezpečuje výučbu v štúdijnom odbore Zubné lekárstvo. V pregraduálnej príprave študentov zubného lekárstva implementujeme do výuky najnovšie poznatky a postupy na podklade medicíny založenej na dôkazoch (EBM), aby boli plnohodnotne pripravení na vykonávanie povolania zubný lekár ihneď po ukončení pregraduálneho štúdia.

Pracovníci pedagogického útvaru

Garant štúdia: prof. MUDr. Romana Koberová Ivančáková, CSc.

 • MUDr. Michal Straka, CSc. – odborný asistent

 • prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – odborný asistent

 • MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, univ. doc. – odborný asistent

 • MUDr. Tatiana Kopálová, MPH – asistent
 • MUDr. Petra Borecová – asistent
 • MDDr. Michaela Trapezanlidis – asistent
 • MDDr. Kamila Csóková – asistent
 • MDDr. Viktor Rastislav Zbořil – asistent
 • MDDr. Diana Babicová – asistent

 • Mgr. Alžbeta Kmeťková – zubný technik
 • Dipl. Z.T. Martin Ebringer – zubný technik