Klinika geriatrie LF SZU a UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 8266 06 Bratislava, 12. poschodie

MUDr. Peter Mikus, PhD.
Vedúci pedagogického útvaru/prednosta kliniky
tel.: +421 918 379 697

Na klinike sa uskutočňuje:

 • pregraduálne vzdelávanie študentov LF SZU: v odbore Všeobecné lekárstvo a General Medicine, ako časť výučby Vnútorné lekárstvo podľa rozvrhu na príslušný akademický rok
 • postgraduálne vzdelávanie lekárov – špecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe: GERIATRIA. Podrobnosti v časti organizácia ďalšieho vzdelávania v odbore GERIATRIA.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. – garant pre špecializačné skúšky
 • MUDr. Eva Rajnohová – asistent/zástupca prednostu
  tel.: +421 918 379 627
  e-mail: eva.rajnohova1@gmail.com
 • PhDr. Eva Bajanová, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 918 379 626
  e-mail: eva.bajanova@szu.sk

DOKUMENTY

Aktualizované 15.2.2024 (Dekanát LF SZU)