Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s.

Nemocnica sv. Michala, a.s. Satinského 1, 811 08 Bratislava

doc. MUDr.Pavel Doležal, CSc.mim. prof.
vedúci pedagogického útvaru

e-mail:

Kontakt:

 • tel.: +421 2 3261 4131

Katedra sa zaoberá na výučbových bázach chirurgickou aj konzervatívnou liečbou chorôb ORL orgánov v celej šírke odboru. Pre lekárov organizuje školiace miesta v chirurgii stredného ucha, rekonštrukčnej chirurgii nosa, endoskopickej chirurgii prinosových dutín, onkológii, vestibulológii a objektívnej audiometrii, kurzy disekcie spánkovej kosti, školiace miesta pred špecializačnou skúškou z otorinolaryngológie. Pre zdravotné sestry sa každoročne organizuje kurz a školiace miesto v audiometrii a audiológii.

Pracovníci pedagogického útvaru

Externí pracovníci:

 • MUDr. Andrej Piovarči
 • MUDr. Matúš Mačaj
 • MUDr. Peter Ďurica
 • MUDr. Monika Urdová
 • MUDr. Lucia Langová

Externí pracovníci na Klinike detskej ORL, DFN, Bratislava:

 • MUDr. Irina Šebová. PhD., MPH

Externí pracovníci na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku v ÚVN Ružomberok – Fakultnej nemocnici ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok:

 • h.doc. MUDr. Marián Sičák, PhD.
 • MUDr. Silvia Klasová
 • MUDr. Katarína Obtulovičová

Subkatedra detskej otorinolaryngológie DFN, Detská ORL Klinika Limbová 1, 83340, Bratislava:

MUDr. Irina Šebová, PhD., MPH – vedúca subkatedry

Pregraduálna výučba

Na oboch pracoviskách prebieha výučba medikov všeobecného lekárstva a stomatológie LFSZU v odbore otorinolaryngológia a detská otorinolaryngológia podľa určeného rozvrhu v anglickom a slovenskom jazyku. Katedra ORL školí zdravotné sestry zaradené so špecializačného štúdia v audiológii.

Plán prednášok:

 • GM: 19. 09. Nose nad paranasal sinuses (16.30 – 19.20)
 • VL: 20.09. Nos a PND
 • GM: 26.09. Pharyngeal diseases
 • VM.27.09. Choroby hltana
 • GM:  03.10. Diseases of larynx and neck
 • VM: 04.10. Choroby hrtana a krku
 • GM: 10.10. Ear diseases and pediatric ORL
 • VL: 11.10. Choroby ucha a detská ORL

Stáže sú podľa rozpisu v Nemocnici sv. Michala a DFN Bratislava.

Postgraduálna výučba

V postgraduálnej výučbe nastali zmeny od roku 2010 po prijatí nariadenia vlády SR o špecializačnej príprave, v ktorom pre odbor ORL platí minimálne dvojročný pobyt na akreditovanom výučbovom pracovisku. Školiacou bázou Katedry ORL SZU sa  od novembra 2011  stanovila Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN a SZU v Ružomberku. Výučba rezidentov v otorinolaryngológii sa realizuje  v dvojročných cykloch na tomto pracovisku.

Lektorský zbor pre teoretickú časť.

 • doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
  Kontaktná adresa: Nemocnica sv.Michala, Satinského 1, 811 08, Bratislava, Katedra ORL LF SZU
  dolpavel@gmail.com
 • h. doc. MUDr. Marián Sičák, PhD.
  Kontaktná adresa: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, UVN Ružomberok – prednosta kliniky
  číslo telefónu: 0905 647 760
  sicak@uvn.sk
Dokumenty
 • Odporúčaná literatúra: Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku.