Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava

doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., mim. prof.
prednosta kliniky
tel.: +421 2 68 672 354, e-mail:

Klinika pre deti a dorast LF SZU UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka je klinickou bázou (Katedry pediatrie LF SZU) pre ďalšie vzdelávanie v pediatrii, pediatrickej nefrológii, pediatrickej endokrinológii aj ultrasonografie. Okrem toho je i miestom praktickej výuky medikov (študenti všeobecného lekárstva v slovenskom i v anglickom jazyku a študenti zubného lekárstva).

Sekretariát:

tel.: +421 2 68 672 677
e-mail:

Odborná inštruktorka:

Dana Vojáčková

Členovia Kliniky pre deti a dorast LF SZU a UNB:

 • MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
  tel.: +421 2 6867 2628, e-mail:
 • doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
  tel.: +421 2 6867 2628, e-mail:
 • MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
  tel.: +4212 6867 2663, e-mail:
 • MUDr. Monika Grešíková, PhD.
  tel.: +4212 6867 2663, e-mail:
 • MUDr. Alexander Dobrovanov, PhD.
  tel.: , e-mail:
 • MUDr. Ing. Mgr. Radovan Vaňatka, PhD.
  tel.: +421 2 6867 2511, +421 2 6867 3569, e-mail:
Dokumenty:
Pôvodná verzia stránky