Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH
prednosta kliniky

tel.: +421 2 59 249 225, e-mail: martin.chorvath@ousa.sk

Vítame Vás na webovej stránke Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA . Na tejto stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa študijného programu špecializačného odboru “radiačná onkológia”, kategória lekár.

Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu.

Sekretariát:
Katarína Kozmonová
tel.: +421 2 59 249 154
e-mail: katarina.kozmonova@ousa.sk

Členovia útvaru Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA:

Dokumenty:
  • Minimálny štandard RO [ PDF ]
  • Nariadenie Vlády SR 111/2013 z 30.4.2013, (s.165-6) ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 296/2010 Z.z. a č. 320/2012 Z.z. [ PDF ]
  • Odporúčaná literatúra [ PDF ]
  • ESTRO log-book [ PDF ]

Aktualizované 29.05.2023 (MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH)