Ústav anatómie LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

MUDr. Hisham El Falougy, PhD.
prednosta ústavu

Ústav anatómie zabezpečuje výučbu na Lekárskej fakulte, na Fakulte verejného zdravotníctva a na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Výučba prebieha v miestnostiach praktikárne, v pitevni a pri virtuálnom anatomickom stole. Proces výučby sa rozdeľuje na prednášky a na praktické cvičenia v slovenskom i v anglickom jazyku.

Ústav anatómie používa pri výučbe rôzne študijné pomôcky:

  • farebné lebky, na ktorých sa dajú rozlíšiť aj najmenšie anatomické štruktúry, obzvlášť potrebné pre študentov zubného lekárstva a pre študentov dentálnej hygieny,
  • kompletne vypitvanú hornú končatinu, hlavu a krk – modely sú špeciálnou technikou fixované, precízne vypreparované, ktoré boli objednané zo zahraničia. Uvedené modely používame pri výučbe svalov, periférnych nervov a ciev a ako doplnkový materiál pre výučbu verejného zdravotníctva za účelom zvýšenia kvality výučby.

Ústav anatómie disponuje aj Anatomickým múzeom, kde sú vystavené rôzne orgánové preparáty, kosti a kĺby.

Pracovníci pedagogického útvaru

Zástupca prednostu ústavu:

Odborní asistenti/asistenti:

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Aktualizované 10.10.2023 (MUDr. Hisham El Falougy, PhD.)