Ústav farmakológie LF SZU

Prednostka ústavu:

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
e-mail: anna.hrabovska@szu.sk 
tel.:  02/59370839

Sekretariát ústavu:

Ing. Andrea Nýblová
e-mail: andrea.nyblova@szu.sk
tel.:  02/59370838

Zamestnanci ústavu

PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
e-mail: adela.corejova@szu.sk
tel.: 02/59370832

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová Rihová
e-mail: zuzana.javorova@szu.sk
tel.: 02/59370832

PharmDr. Attila Kulcsár, PhD.
e-mail: attila.kulcsar@szu.sk
tel.: 02/59370832

Mgr. Gabriel Dóka, PhD.
e-mail: gabriel.doka@szu.sk
tel.: 02/59370832

PharmDr. Ľubica Slobodová
e-mail: lubica.slobodova@szu.sk 
tel.: 02/02/59370832

PharmDr. Miroslava Molitorosová
e-mail: miroslava.molitorisova@szu.sk 
tel.: 02/59370832

DOKUMENTY

  • Sylaby prednášok z predmetu Farmakológia 1 – Všeobecné lekárstvo [ PDF ]
  • Sylaby seminárov z predmetu Farmakológia 1 – Všeobecné lekárstvo [ PDF ]

Sylaby sú momentálne nedostupné!