Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU

Milé kolegyne, milí kolegovia,
pozývame Vás na náš pripravovaný kongres s presvedčením, že my ako lekári akupunkturisti už dnes plníme výzvy nastávajúcich rokov a desaťročí. Zostávame v pozícii predvoja, v predstihu pripraveného na úlohy, ktoré od zdravotníkov očakáva premenlivá realita života na tejto planéte. Mení sa demografická situácia, počet chronických neinfekčných

XXXII. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae

26. 5.—28. 5. 2023 Hotel Salamandra, Hodruša Hámre

klik pre viac informácií

Ďalšie vzdelávanie – zoznam vzdelávacích aktivít

klik pre viac informácií

Pôvodná verzia stránky