Skúšky spôsobilosti

Termíny skúšok
 • 19. 04. 2023
 • 25. 04. 2023
 • 17. 05. 2023
 • 23. 05. 2023

Žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti [DOC] [PDF]

Testové otázky
 • anestéziológia a intenzívna medicína [PDF]
 • neurológia [PDF]
 • urgentná medicína [PDF]
 • všeobecné lekárstvo [PDF]
 • lekárska imunológia [PDF]
 • klinická biochémia [PDF]
 • neurochirurgia [PDF]
 • nukleárna medicína [PDF]