Skúšky spôsobilosti

Pozvánka

Skúšky spôsobilosti pre zdravotnícke povolanie detský lekár.

Písomná časť skúšky spôsobilosti sa bude konať  dňa 27.06.2023 o 9:00 v miestnosti B 219, Limbová 14, 833 03 Bratislava.

Termíny skúšok
 • 27. 06. 2023
 • 25. 10. 2023
 • 28. 11. 2023

Žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti [DOC] [PDF]

Testové otázky
 • anestéziológia a intenzívna medicína [PDF]
 • neurológia [PDF]
 • urgentná medicína [PDF]
 • všeobecné lekárstvo [PDF]
 • lekárska imunológia [PDF]
 • klinická biochémia [PDF]
 • neurochirurgia [PDF]
 • nukleárna medicína [PDF]