Vzdelávacia aktivita

Katedra čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave dňa 19. októbra 2023 zorganizovala prezentáciu veľmi zaujímavých prednášok zahraničných odborníkov. Prof. Dr. Anmol Kalha z Univerzity v Corg, India, s ktorou má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci, umožňujúcu našim študentom rozšíriť si pracovné skúsenosti, vystúpil s tému “Defining a new paradigm challenging the croocked teeth.” Prof. Dr. Péter Borbély z Maďarska predniesom problematiku…

Details

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2023/2024 sa imatrikulácia študentov uskutočnila 9. novembra 2023 v  študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti z rúk dekanky…

Details

FESTIVAL DIABETU

Dňa 11. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo významné odborné podujatie – 18. ročník Festivalu diabetu, na ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici participuje už niekoľko rokov. Počas Festivalu diabetu študenti 2. ročníka dennej formy štúdia študijného odboru ošetrovateľstvo pomáhali organizátorom a usmerňovali návštevníkov podujatia, ktorí si prišli vypočuť…

Details

Aktuálne problémy zdravotníctva

,,Aj keď téma bola na tých niekoľko minút veľmi obšírna, no som rád že mohli zaznieť aspoň niektoré základné odkazy“, vyjadril sa prorektor. 👉 Dofinancovanie zdravotníctva – už nie je o tom či áno alebo nie, ale koľko. Ak do roku 2030 stratíme cca 200.000 ľudí v produktívnom veku a financovanie zdravotníctva stojí z 80%…

Details

Imatrikulácia študentov 1. ročníka LF SZU

Na pôde Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sme dnes už aj oficiálne slávnostne prijali našich študentov prvých ročníkov. Dnešným dňom (8.11.2023), si študenti prevzali svoj imatrikulačný list a podľa zaužívaných zvyklostí na našej Univerzite zložili aj slávnostný imatrikulačný sľub. Študentov na dnešnej slávnostnej imatrikulácii privítal  dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH …

Details

Študenti počas výkonu praxe aj pomáhali

Poslucháči fyzioterapie – Kristína Šmiralová, Timotej Štefanko, Peter Jaroslav Vyparina, a Filip Zemko sa dňa 24. 10. 2023, počas svojho výkonu praxe v Ružinovskej poliklinike a. s., stali  aktívnymi účastníkmi nečakanej situácie, o ktorej nás informovala Mgr. Anna Páleníková, mentorka odbornej praxe. Študenti bezprostredne reagovali na volanie o pomoc z čakárne oddelenia MRI, kde sa už zamestnanci snažili…

Details

XXXVI. kongres pracovního lékařství

Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa konal v Plzni,  v Českej republike,  XXXVI. kongres pracovního lékařství s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu bolo „Pracovné lekárstvo a prevencia chorôb“. Kongres poskytol medziodborovú spoluprácu a priestor na výmenu názorov odborníkom pracovného a všeobecného praktického lekárstva, hygieny práce, epidemiológie, pneumológie, alergológie, neurológie, psychológie, toxikológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri…

Details

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.11.2026 Účel projektu: Cieľom výzvy je pozvať žiadosti o grant na výskumný projekt (R01), ktoré navrhujú štúdium etických, právnych a sociálnych dôsledkov (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie s použitím jednej alebo zmiešanej metódy. Prístupy môžu…

Details

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Details