NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto NOFO je oznámiť podporu pre hodnotné výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú výskumnými otázkami týkajúcimi sa ľudskej zubnej, orálnej alebo kraniofaciálnej (DOC) biológie a chorôb a stavov prostredníctvom analýzy…

Details

NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.3.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Program NIDA Avant-Garde Award za výskum HIV podporuje výnimočne kreatívnych vedcov, ktorí navrhujú štúdie s vysokým dopadom, ktoré otvárajú nové oblasti výskumu HIV v kontexte užívania látok a porúch užívania látok…

Details

BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na optimalizáciu prístrojových a zariadení na zaznamenávanie a moduláciu nervových buniek a obvodov, na riešenie hlavných výziev a na umožnenie…

Details

BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na testovanie konceptu a vývoj nových technológií a nových prístupov k zaznamenávaniu a modulácii nervových buniek a obvodov, aby sa zaoberali…

Details

Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť translačný a klinický výskum s cieľom (1) napredovať v presnej medicíne u tehotných osôb, dojčiacich osôb a detí prostredníctvom vývoja nových nástrojov, modelov…

Details

Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Na uľahčenie genomického výskumu a šírenia svojich produktov NHGRI podporuje nové aj existujúce genómové zdroje, ktoré majú pre výskumnú komunitu preukázanú širokú hodnotu. Ocenenia v rámci tohto FOA podporia vývoj a distribúciu vysokohodnotných genómových zdrojov cenných pre…

Details

Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDCD (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je stimulovať výskum HIV/AIDS v rámci vedeckých misií Národného inštitútu pre hluchotu a iné poruchy komunikácie (NIDCD). Žiadosti by sa mali týkať výskumu HIV/AIDS s…

Details

Výsledok VK/21/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC554   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia so…

Details

Výsledok VK/20/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC555   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny so…

Details