Revision Applications for Incorporation of Novel NCI- Supported Technology to Accelerate Cancer Research (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI- Supported Technology to Accelerate Cancer Research (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI U01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak…

Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak urýchliť…

Innovative Biospecimen Science Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Biospecimen Science Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Táto výzva vyžaduje žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na počiatočný vývoj vysoko inovatívnych technológií, ktoré zlepšujú kvalitu vzoriek používaných na výskum rakoviny alebo klinickú starostlivosť. To zahŕňa…

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.11.2023 Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Výzva sa zameriava sa na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto NOFO je podporiť výskum, ktorý posúva (1) preventívne prístupy k zníženiu prenatálnemu vystaveniu…

Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.11.2023 Dátum ukončenia: 24.11.2026 Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú príjemcom ceny NIH, že sú k dispozícii finančné prostriedky na žiadosti o revíziu na podporu rozšírenia existujúcich projektov a/alebo programov v rámci udeľujúceho inštitútu…

Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na ďalší vývoj a validáciu vznikajúcich technológií, ktoré ponúkajú nové…