Študent UZS zachraňoval ľudský život

Jakub Bašťovanský, poslucháč 2. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti a jeho kamarát – medik Richard Tybor z prvého ročníka LF SZU sa stali svedkami vážnej dopravnej nehody, kedy vo večerných hodinách auto v plnej rýchlosti zachytilo neoznačeného chodca. Obaja sa zachovali veľmi profesionálne a duchaprítomne. Nakoľko Jakub mal v aute aj profesionálnu lekárničku, mohli účinnejšie poskytnúť neodkladnú prvú pomoc na záchranu…

Details

Workshop pre študentov UZS na pôde riaditeľstva OS ZZS SR

Študenti 2. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti nahliadli do činností operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Túto jedinečnú príležitosť mali vďaka nášmu zmluvnému pracovisku – riaditeľstvu OS ZZS SR v Bratislave, ktoré im poskytlo aj tréningové priestory. Priebeh aktivity zhodnotili sami študenti: „Počas exkurzie na KOS, sme mali príležitosť oboznámiť sa s prácou call-takera, vypočuť si tiesňové hovory…

Details

OCENENIE VÝNIMOČNÝCH PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV

Medzinárodný deň študentstva bol príležitosťou pre ocenenie výnimočných pedagógov a študentov univerzity. Na už tradičnom slávnostnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2023 v Aule rektorátu SZU, boli medzi ocenenými aj zástupcovia našej fakulty. Ocenenými pedagógmi boli doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. za široký rozhľad v oblasti ošetrovateľstva a uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov vo vzdelávacom procese, ako aj…

Details

Rektor univerzity ocenil študentov aj pedagógov

Medzinárodný deň študentov si Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave každoročne pripomína oceňovaním študentov a pedagógov, ktorí svojim prístupom a aktivitami úspešne reprezentujú univerzitu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z rúk rektora SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. si akademické pochvaly prebralo 10 študentov a ďakovné listy rektora 9 pedagógov.  Ocenení študenti:  FOaZOŠ:  Natália…

Details

Výsledok VK/38/2023 na 1 funkčné miesto odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave biofyziky, informatiky a bioštatistiky (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC776 DOC777 DOC778 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné…

Details

Výsledok VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC779 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v…

Details

Výsledok VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC775 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu…

Details

… POHYB LIEČI

Katedra fyzioterapie zorganizovala dňa 21.11.2023 pre zamestnancov a študentov SZU edukačnú aktivitu k problematike predsunutého držania hlavy v dôsledku používania mobilných telefónov. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže následkami nesprávneho držania hlavy v súčasnosti bojuje veľké množstvo ľudí.  Členovia katedry boli všetkým záujemcom k dispozícii od 8:30 do 12:00 h, kedy ich podrobne oboznámili s…

Details

Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023

V dňoch 15. a 16. novembra 2023 sa v Bratislave  uskutočnilo už 3 spoločné odborné podujatie s názvom Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023 „Posilnenie odbornej spolupráce a výmena poznatkov“ určené všeobecným lekárom a lekárom laboratórnej medicíny a laboratórnym diagnostikom. Odbornými garantmi tohto podujatia boli prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU a prof. MUDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA…

Details

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o malý výskumný grant (R03), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Tieto žiadosti by sa mali týkať malých, samostatných výskumných projektov, ako…

Details