Lekárska fakulta sa prezentovala na Veľtrhu práce v zdravotníctve

Na podujatí sa prezentovalo viac ako 35 partnerov, od vzdelávacích inštitúcii, cez štátne až po súkromné zdravotnícke zariadenia. Stánok Lekárskej fakulty SZU poctil svojou návštevou aj dekan doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH, pani prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH a pani prodekanka pre spoluprácu…

Details

Svetové zdravotníctvo

Napriek významným úspechom v iných oblastiach, ako sú premiéry filmov alebo prístup k najnovším technologickým novinkám, naše zdravotníctvo stále čelí výzvam, akými sú nedostatok personálu, nevyhovujúce platy a nedostatok inovácií. Nová kampaň “Svetové Zdravotníctvo” vyzýva vládu a verejnosť, aby urobili zlepšenie stavu zdravotníctva prioritou a podporili jeho adekvátne a systematické dofinancovanie. Úvodnej odbornej diskusie sa…

Details

Výsledok VK/33/2023 na funkčné miesto docenta na III. internú kliniku SZU v Banskej Bystrici so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a hepatológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC723   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Details

Výsledok VK/32/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a pneumológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC724   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Details

Výsledok VK/31/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na mikrobiológiu a parazitológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokumenty: DOC732 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie…

Details

Výsledok VK/30/2023 na funkčné miesto docenta na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na pediatriu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC727   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Klinika pre…

Details

Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Details

Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.9.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo…

Details

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.9.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, aby porozumeli faktorom, ktoré ovplyvňujú prijímanie a dodržiavanie a trvalé používanie biomedicínskych možností prevencie HIV, aby informovali a…

Details

Siedmy ročník projektu Odhaľme rakovinu krvi

Iniciátori projektu v spolupráci s pacientskymi organizáciami prichádzajú s novou, jedinečnou publikáciou o pacientoch s mnohopočetným myelómom, ktorá sa snaží do zložitej témy vniesť pozitívne prvky prostredníctvom netradičného prerozprávania skutočných príbehov ľudí, ktorí majú skúsenosť s týmto ochorením a vrátili sa späť do života. Práve tieto príbehy sú dôkazom toho, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia…

Details