Aktuálne problémy zdravotníctva

,,Aj keď téma bola na tých niekoľko minút veľmi obšírna, no som rád že mohli zaznieť aspoň niektoré základné odkazy“, vyjadril sa prorektor. 👉 Dofinancovanie zdravotníctva – už nie je o tom či áno alebo nie, ale koľko. Ak do roku 2030 stratíme cca 200.000 ľudí v produktívnom veku a financovanie zdravotníctva stojí z 80%…

Imatrikulácia študentov 1. ročníka LF SZU

Na pôde Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sme dnes už aj oficiálne slávnostne prijali našich študentov prvých ročníkov. Dnešným dňom (8.11.2023), si študenti prevzali svoj imatrikulačný list a podľa zaužívaných zvyklostí na našej Univerzite zložili aj slávnostný imatrikulačný sľub. Študentov na dnešnej slávnostnej imatrikulácii privítal  dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH …