PACIENT NA PRVOM MIESTE

Dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH sa stretol s medikmi, aby im predstavil nové plány smerovania fakulty. Za najdôležitejšie považuje, aby každý medik, ale aj lekár mal na pamäti, že pacient musí byť v každom momente na prvom mieste. Iba tak sa dá podľa neho budovať zdravý vzťah a rovnako správne liečiť. Budúcim kolegom…

Details

Stretnutie so zástupcami Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu

Dňa 19.9.2023 sme na našej univerzite privítali zástupcov Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu. Stretnutia sa zúčastnili pán rektor SZU, prorektor pre zahraničné vzťahy a zástupcovia hlavných študijných programov, ktoré by mohli potencionálnu spoluprácu využiť v prospech rozvoja svojich programov, študentov a pedagógov. Pri vzájomnej diskusii sa otvorili témy v oblasti možnosti vytvorenia dualného…

Details

Ponuka práce – údržbár

Miesto práce Limbová 12-14, Bratislava Druh pracovného pomeru plný úväzok Termín nástupu dohodou Mzdové podmienky (brutto) 851 EUR/mesiac Funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie do príslušného platového stupňa bude podľa započítanej praxe. K tarifnému platu je možnosť včasného priznania osobného príplatku.…

Details

Novozvolený dekan Lekárskej fakulty SZU sa oficiálne ujal svojej funkcie

Dňa 11. 9. 2023 prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH oficiálne vymenovala nového dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave doc. MUDr. Ladislava Kužela, PhD., MPH. Nový dekan, hneď po ujatí sa funkcie, poďakoval za záslužnú prácu kolegom a v úvode vymenoval aj nových prodekanov. Prodekankou  pre zastupovanie…

Details

Otvorenie akademického roka 2023/2024 na Fakulte zdravotníctva SZU

Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC – prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím. Na otvorenie akademického roka prijali pozvanie predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja, predstavitelia…

Details

Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.8.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o financovaní (NOFO) podporuje vývoj počiatočných alebo nových úložísk údajov a databáz znalostí, ktoré by mohli byť cenné pre komunitu biomedicínskeho výskumu. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Details

Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.8.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) je určené na podporu zavedených úložísk biomedicínskych údajov a databáz znalostí ako samostatných zdrojov, ktoré preukázali vplyv a majú potenciál pre trvalý prínos pre…

Details

Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 24.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva National Cancer Institute (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1…

Details

IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.8.2023 Dátum ukončenia: 10.10.2025 Účel projektu: Účelom programu Institutional Development Award (IDeA) Clinical and Translational Research Network (CTR-N) je podpora biomedicínskych výskumných kapacít v štátoch IDeA, ktoré vykonávajú významnú úroveň klinického a translačného výskumu, aby ďalej posilňovali svoju…

Details