HEAL INITIATIVE: Development and validation of remote or patient wearable device derived objective biosignatures or functional assessments to monitor pain for use as endpoints in clinical trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development and validation of remote or patient wearable device derived objective biosignatures or functional assessments to monitor pain for use as endpoints in clinical trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2023 Dátum ukončenia: 31.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporovať objavovanie, vývoj a overovanie…

Details

Výsledok VK/28/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB (8.9.-22.9.2023)

Dokumenty: DOC655 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB…

Details

Nový dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 5. septembra  2023 sa konali voľby na funkciu dekana Lekárskej fakulty SZU.  Na základe návrhu predsedu volebného zhromaždenia a výsledkov hlasovania zo dňa 5. septembra 2023 v súlade s ustanovením § 22ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, článku 17 ods. 3 a 4 Štatútu Slovenskej zdravotníckej…

Details

VK/27/2023 na funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a UNB (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC684   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú…

Details

Výsledok VK/26/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC666   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav…

Details

Výsledok VK/25/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC662   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav…

Details

Výsledok VK/24/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej onkológie LF a NOÚ (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC656 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku chirurgickej…

Details

Population Approaches to Reducing Alcohol-related Cancer Risk (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Population Approaches to Reducing Alcohol-related Cancer Risk (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť výskum interdisciplinárnych populačných prístupov k zvýšeniu povedomia o vzťahu medzi alkoholom a rizikom rakoviny, porozumeniu a zmenám spoločenských noriem súvisiacich s konzumáciou alkoholu, vývoju…

Details

HEAL Initiative: Understanding Individual Differences in Human Pain Conditions (R01 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Understanding Individual Differences in Human Pain Conditions (R01 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 7.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa snaží podporiť výskum zameraný na holistické pochopenie rozdielov medzi jednotlivcami alebo medzi ľuďmi v podmienkach bolesti u ľudí, so zameraním na „zdravie celého človeka“…

Details