Prijímacie konanie

Fakulta verejného zdravotníctva prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2024/2025 bez prijímacích skúšok.

Termín podania prihlášky:

  • do 29. februára 2024: denná forma štúdia
  • do 15. mája 2024: externá forma štúdia

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk