Špecializačné štúdium

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2022/2023

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami jarný termín: do 15.1.2023
Obhajoby špecializačných prác jar 2023: 7.2.2023
Záverečný test:

 • 1. riadny termín: 24.5.2023
 • 2. náhradný termín: 6.6.2023

Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 4.11.2019
 • letný semester do 9.4.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 13.12.2019
 • letný semester 26.5.2020

Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 4.11.2019
 • letný semester do 31.3.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 8.12.2019
 • letný semester 28.4.2020

Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:

 • zimný semester do 12.11.2019
 • letný semester do 31.3.2020

Špecializačná skúška:

 • zimný semester 15.12.2019
 • letný semester 28.4.2020

Zdravotnícky manažment a financovanie

Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami – 30.11. 2022
Záverečný test – 30.11. 2022
Obhajoby špecializačných prác: 17.1.2023 a 14.2.2023