Oznam o študijných odboroch v sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Vážení študenti, v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá určuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a taktiež určuje ich opisy, Vám oznamujem, že: študijný odbor Pôrodná asistencia je v Sústave študijných…

Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 27.9. 2021 – COVID SEMAFOR SZU

Vážení pedagógovia,Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia krízového tímu SZU v Bratislave výučba na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave bude pokračovať s účinnosťou od 27. 9. 2021 v režme O – T – P (očkovaní – testovaní – prekonali COVID) až do odvolania. Podľa COVID SEMAFORU SZU…