AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY FVZ SZU

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Tretí stupeň štúdia – denná a externá forma: