Novoročná kapustnica kvestora

Dňa  25.1.2024 zorganizoval p. kvestor s pracovníkmi kvestúry novoročnú kapustnicu navarenú pánom kvestorom. Nechýbali ani sladké a slané pochutiny, ktoré priniesli účastníci akcie. O zdravotnícke zabezpečenie sa postarala sestra Ľubomíra. Hlavná stránka kvestorátu

Otvorenie zrekonštruovaného schodiska

Dňa 7. 6. 2023, rektor univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a kvestor univerzity Ing. Igor Naňo, MPH,  oficiálne otvorili prevádzku zrekonštruovaného schodiska a novej rampy pre imobilných, ktorá umožňuje vstup do budovy SZU na Limbovej 14 v Bratislave. Hlavná stránka kvestorátu

Vianočné trhy 2022

Pracovníci kvestorátu zorganizovali pre všetkých zamestnancov a študentov SZU vianočné trhy, ktoré sa konali dňa 8. 12. 2022 v priestoroch univerzity. Protokol z predaja peňažných kupónov Dar v hodnote 1440,- € prevzala Renáta Balejová, projektová manažérka neziskovej organizácie „Deťom s rakovinou“, ktorá pôsobí priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie. Galéria fotografií: Hlavná stránka kvestorátu