Tlačová sprava Stravovanie – RON portál

Od 11.09.2023 v spolupráci Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s fy. RON SOFTWARE sme úspešne spustili novy stravovací systém pre objednávanie a výdaj stravy zamestnancom SZU v Bratislave s prepojením na dochádzkový IS. Zamestnanci majú prehlaď o všetkých objednávkach a pohyboch na svojom účte, ktorý si môžu pozrieť cez webové rozhranie RON portál SZU na adrese dochadzka.szu.sk, prípadne priamo na objednávacom dotykovom termináli…

Otvorenie zrekonštruovaného schodiska

Dňa 7. 6. 2023, rektor univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a kvestor univerzity Ing. Igor Naňo, MPH,  oficiálne otvorili prevádzku zrekonštruovaného schodiska a novej rampy pre imobilných, ktorá umožňuje vstup do budovy SZU na Limbovej 14 v Bratislave. Hlavná stránka kvestorátu

Vianočné trhy 2022

Pracovníci kvestorátu zorganizovali pre všetkých zamestnancov a študentov SZU vianočné trhy, ktoré sa konali dňa 8. 12. 2022 v priestoroch univerzity. Protokol z predaja peňažných kupónov Dar v hodnote 1440,- € prevzala Renáta Balejová, projektová manažérka neziskovej organizácie „Deťom s rakovinou“, ktorá pôsobí priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie. Galéria fotografií: Hlavná stránka kvestorátu