ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021

ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021 Dňa 4. mája 2021 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVI. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, poverená výkonom funkcie dekana FOaZOŠ SZU v Bratislave. Víťazi XVI. Fakultnej konferencie ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave: 1.…