NOVINKY

Konferencia Laboratórna medicína 2022

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU organizuje v stredu 7. decembra 2022 o 9:15 v konferenčnej miestnosti Ministerstva zdravotníctva SR 25 výročnú konferenciu – podrobnosti (registrácia, program, informácie o prednášajúcich ap.) sú uverejnené na www.laboratornamedicina.sk 

zobraziť viac

Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.6.2022 Účel projektu: Toto oznámenie informuje výskumnú komunitu, že Národný inštitút pre starnutie (NIA) má v úmysle znovu vydať dve oznámenia o možnostiach financovania (FOA) pre nové a…

zobraziť viac

Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.6.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výpočtové dynamické modelovanie molekulárnych komplexov regulujúcich životný cyklus HIV, imunitné reakcie a terapeutické zásahy pri HIV/AIDS pomocou existujúcich a nových štrukturálnych súborov údajov o…

zobraziť viac