You are here:

Veda a výskum

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00 hod.

Aktualizované 4.6.2024 (Mgr. Andrej Vyskoč, PhD.)