DEKANÁT

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Mgr. Jana Kártiková – sekretariát dekanátu
+421 483 248 015 | jana.kartikova@szu.sk

Aktualizované 18.04.2023 (admin)