Dokumenty

  • Hodnotenia úrovne FZ vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy za rok 2021
  • Metodické usmernenie 1/2021

Aktualizované 03.05.2023 (admin)