VEDA A VÝSKUM

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Témy ŠVOČ FZ SZU 2023

FYZIOTERAPIA

 1. Funkčne vyšetrenie pacientov s cirhózou pečene pomocou LEFA škály (Mgr. Dávid Líška).
 2. Použitie 6 minútového chodeckého testu u pacientov s cirhózou pečene (Mgr. Dávid Líška).
 3. Vplyv dorziflexie členkového kĺbu na riziko pádu u pacientov s cirhózou pečene (Mgr. Dávid Líška).
 4. Meranie sarkopénie pomocou bioimpedančnej váhy u pacientov s cirhózou pečene (alebo s kolorektálnym karcinómom) (PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH).
 5. Úroveň pohybovej aktivity u pacientov pred operáciou kolorektálneho karcinómu (Mgr. Dávid Líška).
 6. Vplyv halluxu valgus na pronáciu chodidla u džudistov (Mgr. Dávid Líška).
 7. Vyšetrenia chodidla u džudistov (Mgr. Dávid Líška).
 8. Testovanie profesionálnych hokejistov pomocou MAT podložky (Mgr. Dávid Líška).
 9. Testovanie vybraných pohybových vzorov pomocou Ohmbeltu. (PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH).
 10. Voľný výber témy

 

OŠETROVATEĽSTVO

 1. Využitie metodiky MESI na hodnotenie sociálnej inteligencie študentov ošetrovateľstva a zdravotníckych vied (doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH).
 2. Hodnotenie funkčnosti rodiny  pomocou  Apgarovej skóre v populácií mladých dospelých (18 – 24 rokov) (doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH).
 3. Model efektívnej klinickej výučby v prirodzených podmienkach (doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH).
 4. Selfmonitoring diabetika (doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.)

 

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 1. Povolanie zdravotníckeho záchranára očami stredoškolákov (PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH).
 2. Názory zdravotníckych záchranárov na resuscitáciu pacientov v terminálnom štádiu neliečiteľného ochorenia (PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH).
 3. Motivačné a demotivačné faktory v práci zdravotníckeho záchranára (PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH).
 4. Úroveň vedomostí študentiek o karcinóme krčka maternice a prsníka (PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH).
 5. Prístup študentiek FZ SZU ku gynekologickým preventívnym prehliadkam (PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH).
 6. Postoj študentov FZ SZU k fajčeniu(PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH).
 7. Voľný výber témy

Témy 4.- 6 sú určené pre študentov všetkých odborov.

Aktualizované 08.06.2023 (admin)