ŠTUDENT – BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Študijné oddelenie fakulty pre vysokoškolské štúdium

Korešpondenčná adresa:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Študijné oddelenie je organizačne zamerané na vysokoškolské štúdium (denná aj externá forma) a ďalšie vzdelávanie (špecializačné štúdium).

Stránkové hodiny:

 • Pondelok: nestránkový deň
 • Utorok: 12:00 – 14:00
 • Streda: 9:00 – 11:00
 • Štvrtok: 12:00 – 14:00
 • Piatok: 9:00 – 11:00

Pre vybavenie Vašej agendy využívajte stránkové hodiny.

 • Mgr. Katarína Navrátilová, A114, +421 48 32 48 020, katarina.navratilova(zavináč)szu.sk
  Vysokoškolské štúdium: bakalársky a magisterský stupeň, denná a externá forma štúdia: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť
  Rigorózne konanie: fyzioterapia, ošetrovateľstvo
 • Tatiana Nemcová, A114, +421 48 32 48 021, tatiana.nemcova(zavináč)szu.sk
  Špecializačné štúdium: vzdelávacie aktivity – kurzy, školiace miesta

Aktualizované 22.7.2024 (doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH)