KATEDRA FYZIOTERAPIE

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH
vedúci pedagogického útvaru
tel.: +421 48 32 48 037
e-mail: daniel.gurin(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 7:30 do 9:00 hod.

Pracovníci pedagogického útvaru

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. – profesor
tel.: +421 483 248 022
e-mail: svetozar.dluholucky(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny:

Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. – profesor
tel.: +421 48 32 48 022
e-mail: karol.kralinsky(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok od 12:00 do 14:00 hod.

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. – profesor
tel.: +421 48 32 48 037
e-mail: barbara.ukropcova(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 7:30 do 9:00 hod.

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. – docent
tel.: +421 48 32 48 040
e-mail: karol.dokus(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: piatok od 11:00 do 13:00 hod.

Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D. – odborný asistent
tel.: +421 483 248 027
e-mail: zuzana.frcova(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 11:00 do 12:40 hod.

PhDr. Denisa Ivaničová – asistent
tel.: +421 483 248 012
e-mail: denisa.ivanicova(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: utorok od 9:00 do 11:00 hod.

Mgr. Marcel Sekereš – asistent
tel.:
e-mail: marcel.sekeres(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: utorok od 11:00 do 13:00 hod.

Špecializované výučbové zariadenia

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
  • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
  • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. Kováčová
  • Novamed, spol. s r. o
  • Poliklinika Banská Bystrica
  • Základné školy – edukácia žiakov

Aktualizované 15.12.2023 (Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA)