KATEDRA FYZIOTERAPIE

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH
vedúci pedagogického útvaru
tel.: +421 48 32 48 037
e-mail: daniel.gurin(zavináč)szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 7:30 do 9:00 hod.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. – profesor
  tel.: +421 483 248 022
  e-mail: svetozar.dluholucky(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny:
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. – profesor
  tel.: +421 48 32 48 022
  e-mail: karol.kralinsky(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok od 12:00 do 14:00 hod.
 • prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. – profesor
  tel.: +421 48 32 48 037
  e-mail: barbara.ukropcova(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: štvrtok od 7:30 do 9:00 hod.
 • doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. – docent
  tel.: +421 48 32 48 040
  e-mail: karol.dokus(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: piatok od 11:00 do 13:00 hod.
 • Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D. – odborný asistent
  tel.: +421 483 248 027
  e-mail: zuzana.frcova(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: štvrtok od 11:00 do 12:40 hod.
 • PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 483 248 053
  e-mail: sarka.tomkova(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: štvrtok od 13:30 do 15:00 hod.
 • PhDr. Denisa Ivaničová – asistent
  tel.: +421 483 248 012
  e-mail: denisa.ivanicova(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: utorok od 9:00 do 11:00 hod.
 • Mgr. Marcel Sekereš – asistent
  tel.:
  e-mail: marcel.sekeres(zavináč)szu.sk
  konzultačné hodiny: utorok od 11:00 do 13:00 hod.

Špecializované výučbové zariadenia

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. Kováčová
 • Novamed, spol. s r. o
 • Poliklinika Banská Bystrica
 • Základné školy – edukácia žiakov

Aktualizované 05.10.2023 (PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH)