KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – profesorka

vedúci pedagogického útvaru
tel.: +421 483 248 029
e-mail: maria.supinova(zavináč)szu.sk
ORCID ID: 0000-0002-3687-6763
konzultačné hodiny: streda od 10:00 do 12:00 hod.

Pracovníci pedagogického útvaru

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – docentka
tel.: +421 48 32 48 023
e-mail: beata.frcova(zavináč)szu.sk
ORCID ID: 0000-0003-1519-8841
konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00

PhDr. Elena Janiczeková, PhD. – odborná asistentka
tel.: +421 48 32 48 035
e-mail: elena.janiczekova(zavináč)szu.sk
ORCID ID: 0000-0003-1595-5785
konzultačné hodiny: pondelok od 10:00 – 12:00 hod.

PhDr. Jana Lauková, PhD. – odborná asistentka
tel.: +421 48 32 48 032
e-mail: jana.laukova(zavináč)szu.sk
ORCID ID: 0000-0002-9746-1270
konzultačné hodiny: pondelok od 13:00 – 15:00 hod.

Mgr. Zuzana Mišániová – asistentka
tel.: +421 48 32 48 016
e-mail: zuzana.misaniova(zavináč)szu.sk
ORCID ID: 0009-0003-4109-5181
konzultačné hodiny: pondelok 12:00 – 14:00

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH – docentka
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova(zavináč)szu.sk
ORCID ID: 0009-0003-7203-2693
konzultačné hodiny: streda od 10:00 – 12:00 hod.

Aktualizované 27.2.2024 (PhDr. Elena Janiczeková, PhD.)