KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
vedúci pedagogického útvaru
tel.: +421 483 248 029
e-mail: maria.supinova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok od 8:00 do 11:00 hod.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
  tel.: +421 48 32 48 023
  e-mail: beata.frcova@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00
 • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
  tel.: +421 48 32 48 018
  e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk
  konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 10:00 a streda 9:00 – 11:00
 • PhDr. Jana Lauková, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 48 32 48 032
  e-mail: jana.laukova@szu.sk
  konzultačné hodiny: štvrtok 7:00 – 9:00
 • PhDr. Elena Janiczeková, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 48 32 48 035
  e-mail: elena.janiczekova@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda 9:00 – 11:00
 • PhDr. Júlia Jankovičová – asistent
  tel.: +421 48 32 48 016
  e-mail: julia.jankovicova@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok 12:00 – 14:00
 • Mgr. Zuzana Mišániová – asistent
  tel.: +421 48 32 48 016
  e-mail: zuzana.misaniova@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok 12:00 – 14:00

Aktualizované 03.05.2023 (admin)