KATEDRA SPOLOČNÝCH DISCIPLÍN

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA
poverená vedením pedagogického útvaru
tel.: +421 483 248 040
e-mail: irena.galadova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok od 9:00 do 11:00 hod.

Pracovníci pedagogického útvaru

Mgr. Bc. Martin Hrubala – asistent
tel.: +421 483 248 026
e-mail: martin.hrubala@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok od 8:00 do 10:00 hod.

Mgr. Mária Snitková, PhD. – odborný asistent
tel.: +421 483 248 039
e-mail: maria.snitkova@szu.sk
konzultačné hodiny: štvrtok od 9:00 do 11:00 hod.

Mgr. Janette Mrižová – asistent
tel.: +421 48 32 48 040
e-mail: janette.mrizova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok od 13:00 do 15:00 hod.

Aktualizované 05.05.2023 (admin)