KATEDRA URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
vedúci pedagogického útvaru
tel.: +421 48 32 48 031
e-mail: jarmila.bramuskova@szu.sk
konzultačné hodiny: pondelok 9:00 – 11:30

Pracovníci pedagogického útvaru

 • doc. MUDr. Peter Bielik, PhD. – docent
  tel.: +421 48 32 48 131
  e-mail: peter.bielik@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda od 11:00 do 13:00 hod.
 • doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. – docent
  tel.: +421 48 32 48 131
  e-mail: lubomir.marko@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda od 13:00 do 15:00 hod.
 • Ing. Bc. František Glončák, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 48 32 48 017
  e-mail: frantisek.gloncak@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda od 10:00 do 12:00 hod.
 • PhDr. Zuzana Demianová, MBA – asistent
  tel.: +421 48 32 48 048
  e-mail: zuzana.demianova@szu.sk
  konzultačné hodiny:
 • Mgr. Michal Haluška – asistent
  tel.: +421 48 32 48 131
  e-mail: michal.haluska@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda od 10:00 do 12:00 hod.
 • Mgr. et Mgr. Silvia Janolková – asistent
  tel.: +421 48 32 48 131
  e-mail: silvia.janolkova@szu.sk
  konzultačné hodiny: streda od 10:00 do 12:00 hod.
 • Mgr. Monika Kalmanová – asistent
  tel.: +421 48 32 48 048
  e-mail: monika.kalmanova@szu.sk
  konzultačné hodiny: utorok od 10:00 do 12:00 hod.
 • PhDr. Daniela Beňadiková – asistent
  tel.: +421 48 32 48 131
  e-mail: daniela.benadikova@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok od 10:00 do 12:00 hod.

Klinické pracoviská

Aktualizované 03.05.2023 (admin)