DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Lekárska fakulta SZU má akreditované nasledovné študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia:

  • študijný program: vnútorné choroby, študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby
  • študijný program: chirurgia, študijný odbor: 7.1.7. chirurgia

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

Aktualizované 22.5.2024