Stretnutie na pôde Rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 12. júna 2024 navštívila Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Ing. Lenka Miháliková mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Egyptskej arabskej republike a ďalších krajinách akreditácie (Omán, Tunisko, Jemen, Sudán, Líbya). S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a  prorektorom pre vedu a výskum  a styk so zahraničím…

Details

Ministerská konferencia EHEA v Tirane

V dňoch 29.-30. mája 2024 sa v albánskej Tirane konala ministerská konferencia krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. Na tejto významnej konferencii sa zúčastnil aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v pozícii viceprezidenta SRK. Konferencia bola fokusovaná na niekoľko kľúčových tém (ehea2024tirana.al). Ide o ďalšiu konferenciu formujúcu európske…

Details

Posádky SZU obstáli v náročnej medzinárodnej konkurencii

Koncom mája mala Slovenská zdravotnícka univerzita aj v tomto roku zastúpenie na kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži Rallye Rejvíz 2024 v Českej republike, kde si dva naše tímy zmerali sily v náročných disciplínach. Pod vedením doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. z Katedry urgentnej medicíny (LF) , naše tímy obstáli v silnej konkurencii. Obe družstvá získali 80…

Details

Letný metodický kurz

Na prelome mája a júna 2024 sme tak, ako každý rok, absolvovali letný metodický kurz pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia. Kurz bol zameraný nielen na zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, ale aj oboznámenie sa s metodikou vybraných plaveckých štýlov a záchrany topiaceho sa. Kúpalisko Margita-Ilona pri Leviciach bolo k dispozícii len nám, nakoľko…

Details

XV. VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

V dňoch 30.5.-1.6.2024 sa konal v Tatranskej Lomnici XV. Vakcinologický kongres. Z vedecko-pedagogických pracovníkov Lekárskej fakulty SZU vystúpil v bloku venovanom očkovaniu v špeciálnych situáciách doc. MUDr. Solovič, CSc. z NUTPCHaHCH V. Hágy s prednáškou „Tuberkulóza v čase post-covid pandémie vo svete a u nás“. Náš medzinárodne uznávaný expert v oblasti ftizeológie sa venoval aktuálnym epidemiologickým dátam, trendom a výzvam pri boji…

Details

Establishing a Center for the Advancement of Substance Use Disorder (SUD) Pharmacotherapeutics (U54 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Establishing a Center for the Advancement of Substance Use Disorder (SUD) Pharmacotherapeutics (U54 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 30.5.2024 Dátum ukončenia: 14.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je zriadiť centrum, ktoré vzdeláva a mentoruje výskumných pracovníkov v oblasti formálneho vývoja produktov pre nové farmakoterapeutiká pri poruchách užívania látok…

Details

Early-Stage Dissemination and Implementation Research in Communication Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Early-Stage Dissemination and Implementation Research in Communication Disorders (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.5.2024 Dátum ukončenia: 12.10.2024 Účel projektu: na výskumné projekty v počiatočnom štádiu šírenia a implementácie (D&I) v oblastiach poslania NIDCD, ktorými sú sluch, rovnováha, chuť, čuch, hlas, reč a jazyk. Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DC-24-008.html#_Section%20III.%20Eligibility%20Information

Details

Výročná konferencia celosvetovej ESTS (Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov)

Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov (ESTS) je celosvetovým spoločenstvom viac ako 1 600 profesionálov z 91 krajín, ktorí sa venujú pokroku v oblasti hrudnej chirurgie. V roku  2019 Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala akreditáciu ESTS, vďaka čomu aktívne participuje v rámci ESTS spoločnosti. Každý rok sa najlepší hrudní chirurgovia stretávajú na výročnej európskej konferencii všeobecnej hrudnej chirurgie,…

Details

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 29.5.2024 Dátum ukončenia: 10.10.2026 Účel projektu: Táto výzva vyhľadáva žiadosti využívajúce zvieracie modely, ktoré spájajú transdisciplinárne tímy a majú za cieľ 1) vyvinúť, validovať a aplikovať špičkové nástroje a…

Details

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.5. 2024 Dátum ukončenia: 10.10.2026 Účel projektu: Výzva je zameraná na kvantifikáciu a synchronizáciu mozgu (NOFO), hľadá žiadosti, ktoré spájajú transdisciplinárne tímy a ich cieľom je 1) vyvinúť, overiť a…

Details